Hvor mye kan eleven få i lån og stipend?

Sist oppdatert: 20.04.2020
Hva du kan få og hvor mye du kan få, avhenger av hvilken utdanning du tar.

Du får utbetalt lån og/eller stipend når trafikkskolen har bekreftet at du har startet på 140 timer grunnutdanning. 

Dersom du kun tar 140 timer grunnutdanning, kan du få:

  • Basislån i seks uker som tilsvarer 13 100 kroner.
  • Skolepengelån og utvidet skolepengelån til yrkessjåførutdanningen tilsvarende det du faktisk betaler for 140 timer grunnutdanning.

Dersom du tar 140 timer grunnutdanning og førerkort klasse C/CE/D, kan du få:

  • Basislån i seks uker som tilsvarer 15 720 kroner.
  • Skolepengelån for et helt studieår som tilsvarer inntil 66 604 kroner. 
  • Utvidet skolepengelån til yrkessjåførutdanningen som tilsvarer inntil 40 760 kroner. 
Hvor mye kan du få?
Hva du kan få og hvor mye du kan få, avhenger av hvilken utdanning du tar. 
Du får utbetalt støtten når trafikkskolen har bekreftet at du har startet på 140 timers grunnutdanning. 
Dersom du kun tar 140 timers grunnutdanning, kan du få:
Basisstøtte i fem uker som tilsvarer 12 857 kroner.
Skolepengelån og ekstralån tilsvarende det du faktisk betaler for kurset.
Maksimalt 105 362 kroner i skolepengelån og ekstralån. 
Dersom du tar 140 timers grunnutdanning og førerkort klasse C/CE/D, kan du få:
Basisstøtte i seks uker som tilsvarer 15 428 kroner.
Skolepengelån for et helt undervisningsår som tilsvarer inntil 65 362 kroner. 
Ekstra skolepengelån som tilsvarer inntil 40 000 kroner. 
Du har ikke rett til flyktningstipend dersom du tar yrkessjåførutdanning.