Rapportere utdanninger

Sist oppdatert: 25.03.2019
Vi legger ut en oppgave på arbeidsflaten når lærestedet skal rapportere utdanninger til Lånekassen.

Oppgaven blir lagt ut i løpet av januar.

Dette må du opplyse om

Når du rapporterer hvilke utdanninger lærestedet skal tilby kommende undervisningsår, må du også opplyse om eventuelle endringer i utdanningene. Du må blant annet opplyse om endringer som omfatter

  • start- og/eller avslutningsdato 
  • undervisningsform
  • navn på utdanningen
  • skolepenger
  • antall studiepoeng

Avvik i antall studiepoeng per studieår

Enkelte utdanninger som går over flere år, har ulikt antall studiepoeng de ulike årene. For eksempel kan en 3-års utdanning ha:

  • 45 studiepoeng første året
  • 60 studiepoeng andre året
  • 75 studiepoeng tredje året

Det er viktig at du oppgir eksakt antall studiepoeng som studenten skal ta per undervisningsår. Hvis du ikke oppgir rett antall studiepoeng, kan studenten bli registrert med faglig forsinkelse. I verste fall kan dette føre til at studenten får avslag på støtte fra Lånekassen. Du opplyser om dette i feltet «Merknad».

På arbeidsflaten finner du mer informasjon om hvordan du rapporterer utdanninger til Lånekassen.

Søk om godkjenning for nye utdanninger

Du skal bare rapportere utdanninger som er godkjent for støtte tidligere. Dersom lærestedet ønsker å søke om støtterett for nye utdanninger, må du sende inn en egen søknad om støtterett. Søknadsskjema finner du på arbeidsflaten for lærestedene.