Rapportere fravær

Sist oppdatert: 20.03.2019
Du må melde fra med en gang dersom en elev/student har ulegitimert fravær på 21 dager eller mer per semester.

Fraværet kan påvirke elevens/studentens rett til støtte. Du rapporterer fravær på arbeidsflaten for lærestedene.

Hva er ulegitimert fravær?

Lærestedet må vurdere hva som er ulegitimert fravær. Lånekassen tar ikke stilling til dette. 

Du har først svart «nei», og eleven møter fram til undervisningen

Dersom du svarer «nei» på spørsmålet «Møter eleven til undervisningen nå?», og eleven senere møter til undervisningen, er det viktig at du sender ny fraværsmelding med det totale fraværet. Det er ikke tilstrekkelig å rapportere «møtt» i semesteret etterpå. 

Dette må du gjøre:
Søk opp eleven/studenten.
Send ny fraværsmelding ved å klikke på lenken «Oppmøte etter fravær».
Oppgi elevens/studentens totale fravær for hele semesteret*.
Svar «ja» på spørsmålet «Møter eleven til undervisningen nå?».

Dette må du gjøre:

  • Søk opp eleven/studenten.
  • Send ny fraværsmelding ved å klikke på lenken «Oppmøte etter fravær».
  • Oppgi elevens/studentens totale fravær for hele semesteret*.
  • Svar «ja» på spørsmålet «Møter eleven til undervisningen nå?».
* Dersom vårsemesteret har startet og du skal melde inn fravær for vårsemesteret, men eleven/studenten har hatt fravær på mindre enn 21 dager om høsten, skal du likevel bare melde inn fraværet for våren.

Har eleven/studenten hatt fravær på 21 dager eller mer også om høsten, må du i tillegg melde fra om det.
 

Eleven møter til undervisning igjen, men har deretter nytt fravær

Dersom du har rapportert fravær for en elev/student én gang, og hun møter til undervisning igjen, må du sende inn ny fraværsmelding når eleven/studenten passerer ytterligere ti dager med fravær. Du skal da oppgi det totale fraværet for hele semesteret. 

Eleven leverer sykemelding, og det ulegitimerte fraværet er nå blitt legitimert

Dette må du gjøre:

  • Søk opp eleven/studenten.
  • Send ny fraværsmelding ved å klikke på lenken «Fravær».
  • Trekk fra dagene/timene med legitimert fravær.
  • Oppgi det nye totale antallet dager/timer med ulegitimert fravær.

Eksempel:

I den første fraværsmeldingen oppgir du at eleven har et fravær på 24 dager, noe som fører til at eleven har rett til mindre støtte. Eleven leverer sykemelding etter at du har meldt inn fraværet, og sykemeldingen fører til at 20 av fraværsdagene blir godkjente som legitimert fravær.

Du skal da sende inn en ny fraværsmelding og oppgi at eleven nå har et fravær på fire dager. Vi behandler saken på nytt og justerer det tidligere trekket i støtten.

Dette må du gjøre:
Søk opp eleven/studenten.
Send ny fraværsmelding ved å klikke på lenken «Fravær».
Trekk fra dagene/timene med legitimert fravær.
Oppgi det nye totale antallet dager/timer med ulegitimert fravær.
Eksempel:
I den første fraværsmeldingen oppgir dere at eleven har et fravær på 24 dager, noe som fører til at eleven har rett til mindre støtte. Eleven leverer sykemelding etter at du har meldt inn fraværet, og sykemeldingen fører til at 20 av fraværsdagene blir godkjente som legitimert fravær.
Dere skal da sende inn en ny fraværsmelding og oppgi at eleven nå har et fravær på fire dager. Vi behandler saken på nytt og justerer det tidligere trekket i støtten.