Rapportere eksamensdata

Sist oppdatert: 25.03.2019
Lånekassen bruker opplysninger om eksamensdata/resultater når vi gjør om lån til stipend.

Vi bruker også resultatene til å kontrollere den faglige progresjonen for de som søker om utdanningsstøtte.

På arbeidsflaten for lærestedene finner du mer informasjon om hvordan du rapporterer eksamensdata, og frister for rapportering. Informasjonen finner du i under fanen «Rapportering» og «Om eksamensdata».