Lånekassen
Finn utdanning i utlandet vi har gitt stipend og lån til tidligere

Her kan du finne læresteder som Lånekassen har gitt stipend og lån til de siste årene. Dersom du finner lærestedet du leter etter, vil ofte alle lærestedets bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger gi rett til stipend og lån. Vi bruker samlebetegnelser på fagretninger, du finner derfor ikke de nøyaktige navnene på utdanningene i databasen. For eksempel vil en Bachelor in International Business og en Bachelor in Business Administration inngå i samlebetegnelsen Økonomisk-administrative fag bachelor.

Finner du ikke lærestedet eller utdanningen du leter etter, les mer her: Forhåndsvurdering av utdanning

Vær oppmerksom på at i noen land, som Frankrike og Spania, må hvert enkelt utdanningsprogram ha spesiell godkjenning av myndighetene for å være godkjent. Derfor kan ett lærested ha utdanninger som gir rett til lån og stipend, og utdanninger som ikke gjør det. Det finnes også noen begrensninger for helsefaglige utdanninger. Les mer om godkjenning av utdanning i utlandet.

Databasen er en veiledning og ingen garanti for å motta stipend og lån. Du må sende inn en søknad før vi kan avgjøre om du har rett til å motta støtte.

Generell informasjon om utdanning i utlandet

Studieland:
Fagretning:
Frisøk på lærested:
Antall treff per side: