For elever på videregående

Sist oppdatert: 13.02.2018
Informasjon om stipend til elever på videregående.

Elever kan søke om stipend når de har skoleplass

Elever kan søke om støtte fra Lånekassen for neste skoleår dersom

  • de har kommet inn på førstevalget sitt på videregående skole
  • og har takket ja til plassen

Opptakene til videregående skole skjer tidligst i juli.

Elever som ikke kom inn på førstevalget sitt på videregående skole, kan søke fra 1. august 2017.

Les mer om hvordan du søker om stipend og når du får pengene

Slik signerer foreldre til elever under 18 år

Foreldre/verge skal signere avtalen om støtte til elever under 18 år. Vi trenger bare signatur fra én av foreldrene.

Les mer om foreldresignering på lanekassen.no 

 

Grafisk framstilling av hvordan elever søker om støtte og hvor mye de kan få

Bilder av elever til bruk sammen med tekster i sosiale medier og artikler på nett

Facebookside for elever i videregående