Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen (sixpack-kurset)

  Utdanningen består av seks fag som elevene tar for å få godkjent generell studiekompetanse. Disse elevene kan ha ulik bakgrunn, for eksempel arbeidspraksis eller utdanning. 

  For elever som går på dette kurset, skal dere i en overgangsperiode kun oppgi fag fra gammel læreplan (LK06), selv om enkelte av elevene kanskje følger ny læreplan i noen fag. Dette gjelder uavhengig av om eleven startet på utdanningen før høsten 2020, eller om eleven starter på utdanningen sin studieåret 2020-2021.  

  Slik klargjør dere søknaden

  Dersom dere i en tidligere søknad har meldt inn start- og sluttdato og fag/årstimer for hele utdanningsløpet til eleven, vil dere se disse opplysningene i oppsummeringsbildet i klargjøringssaken. Etter å ha sjekket opplysningene i oppsummeringsbildet, trykker dere Send inn hvis det ikke er endringer i start- og sluttdato, og fag/årstimer som dere tidligere har meldt inn. 

  Hvis start- og sluttdato er endret og/eller antall fag som eleven skal ta er endret, må dere korrigere opplysningene som ble meldt inn tidligere før dere trykker Send inn.  

  Dersom skolen tidligere ikke har meldt inn opplysninger om eleven, skal dere oppgi følgende: 

  • Utdanning: Voksenopplæring, studiespesialisering 
  • Utdanningsperiode: oppgi start- og sluttdato for hele den planlagte utdanningen til eleven. 
  • Utdanningsprogram: Et av yrkesfagene fra gammel læreplan, for eksempel elektrofag. Hvis dere ikke vet hvilket utdanningsprogram eleven har tatt tidligere, kan dere velge et tilfeldig. 
  • Avsluttende nivå: Vg3 
  • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram. Selv om eleven har en annen bakgrunn enn yrkesfaglig utdanning, skal dere velge dette programområdet. 
  • Huk av for fagene som eleven skal ta. Her skal dere kun velge fag fra gammel læreplan (LK06). Se illustrasjoner som viser oversikt over fag, nivå og årstimer (totalt 1121 årstimer).
  Utdanningen består av seks fag som elevene tar for å få godkjent generell studiekompetanse. Disse elevene kan ha ulik bakgrunn, f.eks. arbeidspraksis eller utdanning.
  Skolen må velge følgende i elevens søknad i arbeidsflaten for lærestedene:
  Utdanning: Voksenopplæring, studiespesialisering
  Utdanningsprogram: Et av yrkesfagene, for eksempel elektrofag. (Du trenger ikke kjenne til hvilket utdanningsprogram eleven har tatt tidligere. Velg et tilfeldig.)
  Avsluttende nivå: Vg3
  Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram. NB! Selv om eleven har en annen bakgrunn enn yrkesfaglig utdanning, skal dere velge dette programområdet.
  Huk av for fagene som eleven skal ta. Se skjermdumper nedenfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimer (totalt 1121 årstimer).

  Huk av avsluttende nivå og velg programområde