Klargjør søknader fra voksne elever

Sist oppdatert: 30.08.2019
Her kan du lese mer om hvordan du klargjør søknader fra voksne elever som tar fag for å oppnå generell studiekompetanse.

Elevene kan følge ulike opplæringsløp for å oppnå generell studiekompetanse. Les mer om hvordan du klargjør søknader på arbeidsflaten for de ulike opplæringsløpene.

Elevene kan følge ulike utdanningsløp for å oppnå generell studiekompetanse. Eksempler på utdanningsløp som er vanlig innenfor voksenopplæring er: 
Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen (six-pack/påbygging for voksne)
Påbygging til generell studiekompetanse 30-timerskurs

Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen (sixpack-kurset)

Utdanningen består av seks fag som elevene tar for å få godkjent generell studiekompetanse. Disse elevene kan ha ulik bakgrunn, for eksempel arbeidspraksis eller utdanning.

Oppgi følgende når du klargjør søknaden

 • Utdanning: Voksenopplæring, studiespesialisering
 • Utdanningsprogram: Et av yrkesfagene, for eksempel elektrofag. Hvis du ikke vet hvilket utdanningsprogram eleven har tatt tidligere, kan du velge et tilfeldig.
 • Avsluttende nivå: Vg3
 • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram. Selv om eleven har en annen bakgrunn enn yrkesfaglig utdanning, skal dere velge dette programområdet.
 • Huk av for fagene som eleven skal ta. Se illustasjoner som viser oversikt over fag, nivå og årstimer (totalt 1121 årstimer).
Utdanningen består av seks fag som elevene tar for å få godkjent generell studiekompetanse. Disse elevene kan ha ulik bakgrunn, f.eks. arbeidspraksis eller utdanning.
Skolen må velge følgende i elevens søknad i arbeidsflaten for lærestedene:
Utdanning: Voksenopplæring, studiespesialisering
Utdanningsprogram: Et av yrkesfagene, for eksempel elektrofag. (Du trenger ikke kjenne til hvilket utdanningsprogram eleven har tatt tidligere. Velg et tilfeldig.)
Avsluttende nivå: Vg3
Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram. NB! Selv om eleven har en annen bakgrunn enn yrkesfaglig utdanning, skal dere velge dette programområdet.
Huk av for fagene som eleven skal ta. Se skjermdumper nedenfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimer (totalt 1121 årstimer).

Huk av avsluttende nivå og velg programområde

VG1VG2VG3

Finner du ikke riktig årstimer/nivå på faget som eleven skal ta?

Det er mulig å blande fag fra studiespesialisering og yrkesfaglige programområder, som for eksempel six-pack-kurset. Da må du gjøre følgende: 

Da må du gjøre følgende: 
«Skal eleven ta fag fra andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»
Velg nivå (Vg1 , Vg2 eller Vg3)
Huk av for de fagene som eleven skal ta innenfor de ulike programområdene. 
 • «Skal eleven ta fag fra andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»
 • Velg nivå (Vg1, Vg2 eller Vg3)
 • Huk av for de fagene som eleven skal ta innenfor de ulike programområdene

Påbygging til generell studiekompetanse 30-timerskurs

Elever som har fullført minimum Vg1 og Vg2 fra yrkesfag kan følge dette opplæringsløpet.

Skolen må velge følgende i elevens søknad i arbeidsflaten for lærestedene:
Utdanning: Voksenopplæring, studiespesialisering
Utdanningsprogram: Et av yrkesfagene, for eksempel elektrofag. (Du trenger ikke kjenne til hvilket utdanningsprogram eleven har tatt tidligere. Velg et tilfeldig.)
Avsluttende nivå: Vg3
Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Huk av for fagene som eleven skal ta. Se skjermdump nedenfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimer (totalt 841 årstimer).

Oppgi følgende når du klargjør søknaden

 • Utdanning: Voksenopplæring, studiespesialisering
 • Utdanningsprogram: Et av yrkesfagene, for eksempel elektrofag. Hvis du ikke vet hvilket utdanningsprogram eleven har tatt tidligere, kan du velge et tilfeldig.
 • Avsluttende nivå: Vg3
 • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.
 • Huk av for fagene som eleven skal ta. Se illustrasjon som viser oversikt over fag, nivå og årstimer (totalt 841 årstimer).