Årstimer

Sist oppdatert: 10.10.2017
Årstimer for fag i videregående skole er fastsatt i læreplanen (Kunnskapsløftet).

Årstimer for de ulike fagene finner du på vilbli.no.

Slik finner du fram til fag og årstimer for de ulike utdanningsprogrammene. 

Lånekassen beregner studiebelastningen ut fra antall årstimer og utdanningens varighet. En elev må ha minst 50 prosent studiebelastning for å ha rett til støtte. Vi gir 50, 67, 75 eller 100 prosent støtte. Vi runder alltid nedover til nærmeste intervall. 

I enkelte tilfeller gjør vi unntak fra dette og gir fulltidsstøtte selv om eleven tar utdanning på deltid.

Fritak
Dere må vurdere om elevene har fritak for fag, for eksempel på grunn av realkompetanse, før dere sender inn søknaden. Elevene har ikke rett til støtte for fag de har fått fritak for, eller har fått godkjenning for i en realkompetansevurdering. Årstimer og undervisningstimer for slike fag skal dere derfor ikke ta med.