Godkjenning av utdanning for utdanningsstøtte

Sist oppdatert: 28.01.2020
Læresteder som ønsker å tilby nye utdanninger må søke Lånekassen om å få utdanningen godkjent for utdanningsstøtte.

Bruk skjemaet «søknad om støtterett», som dere finner på arbeidsflaten for lærestedene. Legg ved kopi av vedtaket fra NOKUT. 

Godkjenning av ny utdanning
Hvis dere ønsker å tilby nye utdanninger som dere selv ikke har fullmakt (akkreditering) til å opprette, må dere søke om støtterett for disse. Bruk skjemaet «søknad om støtterett», som dere finner på arbeidsflaten for lærestedene. Legg ved kopi av vedtaket fra NOKUT. 
Universiteter
Universitetene har fullmakt til å opprette utdanninger på alle nivåer. Registrer nye utdanninger i FS.
Vitenskapelige høyskoler
Vitenskapelige høyskoler har de samme fullmaktene som universitetene på fagområder der dere har rett til å tildele doktorgrader. 
For fagområder der dere ikke har rett til å tildele doktorgrader, må dere søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergrads- eller doktorgradsnivå.
Høyskoler
Høyskoler har fullmakt til å opprette utdanninger på bachelornivå. Dere må søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergrads- eller doktorgradsnivå.

Universiteter

Universitetene har fullmakt til å opprette utdanninger på alle nivåer. Registrer nye utdanninger i FS.

Vitenskapelige høgskoler

Vitenskapelige høgskoler har de samme fullmaktene som universitetene på fagområder der dere har rett til å tildele doktorgrader. 

For fagområder der dere ikke har rett til å tildele doktorgrader, må dere søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergrads- eller doktorgradsnivå.

Høgskoler

Høgskoler har fullmakt til å opprette utdanninger på bachelornivå. Dere må søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergradnivå.