Utvidet frist for å søke lån og stipend i Lånekassen

Sist oppdatert: 03.04.2020
Elever og studenter får utvidet mulighet til å søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 fra 24. mars til 15. april.

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at  elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søke var opprinnelig 15. mars, men søknaden åpnet igjen tirsdag 24. mars.

Den utvidede søknadsfristen gjelder kun for vårsemesteret 2020. Dette gjelder både studenter og elever, både i Norge og i utlandet. Elever/studenter som allerede får fullt lån og stipend, kan ikke få mer støtte.

Lærestedenes sine oppgaver: 

Før Lånekassen kan behandle enkelte innsendte søknader, må lærestedet gi, eller bekrefte opplysninger i søknaden. Dette kaller vi å klargjøre en søknad. Søknaden må være ferdig behandlet i Lånekassen og utbetalingsvilkårene må være oppfylte for at eleven/studenten skal få utbetalt støtte. Lånekassen trenger følgende informasjon fra lærestedene: 

  • Lærestedene må rapportere at eleven/studenten har startet utdanningen. Læresteder med rullerende opptak som har mulighet til å legge til rette for at undervisningen kan fortsette som nettundervisning, skal rapportere frammøte for sine elever/studenter. 

  • Det skal ikke meldes møtt for studenter våren 2020 som er tatt opp til utdanning  med stedbasert undervisning uten mulighet for nettundervisning. Læresteder som er usikre på om de skal melde møtt for sine elever/studenter kan ta kontakt med lærestedsseksjonen på e-post: .

  • Lånekassen ber om at lærestedene bistår elever og studenter som trenger hjelp i søknadsprosessen.

Rapportere fravær og avbrudd

Som følge av koronaviruset er reglene endret for hvordan lærestedene skal rapportere avbrudd og fravær for vårsemesteret 2020. Klikk her for å lese mer om de nye reglene

Flere tiltak 

Regjeringen vil hjelpe studentene som står i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av koronautbruddet. I tillegg til utsatt søknadsfrist iverksettes disse ekstraordinære tiltakene: 

  • I april vil resten av studiestøtten for vårsemesteret 2020 utbetales.

  • Studenter som kan bekrefte at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen får mulighet til å søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. 30 prosent blir omgjort til stipend. Studentene kan søke om tilleggslånet i løpet av mai. 

  • To ekstra betalingsutsettelser. Utsettelsene gjelder regningene med forfall i mars og april.

Les mer om disse tiltakene her

 

Utvidefrist for å søke lån og stipend i Lånekassen
Elever og studenter får utvidet mulighet til å søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 fra 24. mars til 15. april. 
På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søke var opprinnelig 15. mars, men søknaden åpner etter planen igjen tirsdag 24. mars. Den utvidede søknadsfristen gjelder kun for vårsemesteret 2020.
Dette gjelder både studenter i høyere utdanning og elever i andre utdanninger, både i Norge og i utlandet som ikke har søkt om støtte for vårsemesteret 2020.
Elever og studenter ved følgende læresteder har mulighet til å søke om støtte fram til 15. april: 
Høyere utdanning
Fagskole
Folkehøgskole
Voksenopplæring
Videregående opplæring uten ungdomsrett
Grunnskoleopplæring for voksne
Bibelskole
Utvidet søknadsfrist omfatter ikke:
Elever og lærlinger i videregående opplæring som har ungdomsrett eller påbygningsrett.
Elever og lærlinger som tar opplæring tilsvarende vanlig videregående opplæring utenfor Norge, og som har ungdomsrett eller påbygningsrett.
Elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd.
Lærestedenes sine oppgaver: 
Før Lånekassen kan behandle enkelte innsendte søknader, må lærestedet gi, eller bekrefte opplysninger i søknaden. Dette kaller vi å klargjøre en søknad. Søknaden må være ferdig behandlet i Lånekassen og utbetalingsvilkårene må være oppfylte for at eleven/studenten skal få utbetalt støtte. Lånekassen trenger følgende informasjon fra lærestedene: 
Lærestedene må rapportere at eleven/studenten har startet utdanningen. Læresteder med rullerende opptak som har mulighet til å legge til rette for at undervisningen kan fortsette som nettundervisning, skal rapportere frammøte for sine elever/studenter. 
Det skal ikke meldes møtt for studenter våren 2020 som er tatt opp til utdanning  med stedbasert undervisning uten mulighet for nettundervisning. Læresteder som er usikre på om de skal melde møtt for sine elever/studenter kan ta kontakt med lærestedsseksjonen på e-post. Adressen finner du nederst i artikkelen.  
Lærestedene skal bistå elever og studenter som trenger hjelp i søknadsprosessen.
Rapportere fravær og avbrudd
Som følge av koronaviruset er reglene endret for hvordan lærestedene skal rapportere avbrudd og fravær for hele vårsemesteret 2020. Lærestedene skal ikke melde avbrudd eller fravær for sine elever/studenter. Klikk her for å lese mer om de nye reglene
Lærestedsansatte med hjemmekontor
Mange lærestedsansatte har tilgang til teknisk utstyr som bærbar datamaskin hjemmefra og har dermed mulighet til å klargjøre søknader, og rapportere frammøte for sine elever/studenter i arbeidsflaten for lærestedene. Lærestedsansatte som mangler tilgang, eller har spørsmål om den utsatte søknadsfristen kan ta kontakt med lærestedsseksjonen på e-post:
Her kan du lese mer om utsatt søknadsfrist for våren 2020