Koronasituasjonen: rapportere frammøte, fravær og avbrudd

Sist oppdatert: 29.04.2020
Som mange andre grupper har lærestedene i Norge fått arbeidshverdagen sin påvirket av koronaviruset ved at de må følge nye retningslinjer for hvordan hindre videre spredning. Flere læresteder er stengte for undervisning, og mange jobber hjemmefra.

Her følger informasjon om hvordan du skal rapportere fravær, frammøte og avbrudd for dine elever/studenter. Vi har ikke svar på alle spørsmål på nåværende tidspunkt. Denne siden blir oppdatert så fort vi har avklaringer på plass.

Rapportere frammøte

For at eleven/studenten skal få utbetalt støtte, må du rapportere at hun har møtt til undervisningen. Læresteder med rullerende opptak som har muligheten til å legge til rette for at undervisningen kan fortsette som nettundervisning, skal rapportere frammøte for sine elever/studenter. Frammøte rapporteres i arbeidsflaten for lærestedene.

Det skal ikke meldes møtt for elever/studenter som i inneværende semester er tatt opp til et studium med stedbasert undervisning uten mulighet for nettundervisning. Læresteder som er usikre på om de skal melde møtt for sine elever/studenter bes ta kontakt med lærestedsseksjonen på e-post .

Rapportere fravær

På grunn av utbruddet av koronavirus skal lærestedene ikke melde fravær. Læresteder som har meldt fravær for sine elever/studenter tidligere dette semesteret trenger ikke korrigere dette i arbeidsflaten for lærestedene.

Lærestedene skal ikke melde fravær for sine elever/studenter for vårsemesteret 2020.

Rapportere avbrudd

Som følge av koronavirusutbruddet endres plikten for rapportering av avbrudd og årsaken til dette ut vårsemesteret 2020.

Lærestedene skal melde inn avbrudd som oppstod før 12. mars. Avbrudd som oppstod fra 12. mars på grunn av koronasituasjonen skal ikke rapporteres til Lånekassen. Avbrudd etter 12. mars av andre grunner enn koronasituasjonen, skal rapporteres. Dette gjelder for vårsemesteret 2020.

Tilgang til arbeidsflaten for lærestedene

Mange lærestedsansatte har tilgang til teknisk utstyr som bærbar datamaskin hjemmefra og har dermed mulighet til å rapportere frammøte for sine elever/studenter i arbeidsflaten for lærestedene. Lærestedsansatte som mangler tilgang bes ta kontakt med lærestedsseksjonen på e-post

Det viktig at dere ikke sender personsensitive opplysninger om deres elever og studenter via e-post. Hvis dere har behov for å sende opplysninger som identifiserer deres elever/studenter, ber vi om at dere passordbeskytter vedleggene dere sender i e-posten.