Lærestedets oppgaver

Sist oppdatert: 15.05.2018
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver du må utføre, slik at elever som tar grunnskoleopplæring får den støtten de har rett til fra Lånekassen.

Rettled elevene dine

Alle læresteder må informere elevene om Lånekassens ordninger. Se rundskriv fra Kunnskapsdepartementet (pdf).

Her finner du informasjon om støtterett til utenlandske statsborgere.

Rapporter til Lånekassen

Klargjør søknader på arbeidsflaten

Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere kontrollere opplysninger i disse søknadene. Dette kaller vi å klargjøre en søknad. 

  • Kontroller om eleven har brukt korrekt søknad.
  • Bekrefte at eleven har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven. 
  • Bekrefte hvor mange timer med klasseromsundervisning eleven skal ha per uke.

 

 

Frammøte

Ved semesterstart høst og vår må dere rapportere at eleven har møtt fram på lærestedet og begynt å følge undervisningen. Ofte stilte spørsmål om frammøte.

Fravær, avbrudd og endring i studiebelastning

Dere må melde fra fortløpende til Lånekassen om endringer som kan påvirke støtten til eleven.

Nytt fra 2018-2019: Elever med ungdomsrett har rett til full støtte, selv om de tar opplæring på deltid. Dere skal derfor ikke melde inn «endret studiebelastning» for disse elevene. 

Rapporter fulgt undervisning

  • Dere skal rapportere fulgt undervisning (eksamensdata) for alle elever etter avsluttet undervisningsår, selv om elevene skal fortsette grunnskoleopplæringen neste undervisningsår. Frist for å rapportere dette er 1. juli.
  • Dere skal registrere resultater for alle elever som har fulgt undervisningen.

  • Dere rapporterer "fulgt undervisning"på arbeidsflaten. På arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer dette.