Lærestedets oppgaver

Sist oppdatert: 20.02.2019
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver for eksempel nettskoler, studieforbund og bibelskoler må utføre, slik at elevene/studentene får den støtten de har rett til fra Lånekassen.

Hvis lærestedet også tilbyr en annen type utdanning, for eksempel videregående opplæring, fagskoleutdanning eller høyere utdanning, må du i tillegg lese informasjonen som gjelder den typen utdanning.

Rettled elevene/studentene dine

Alle læresteder må informere elevene/studentene om Lånekassens ordninger. Se rundskriv fra Kunnskapsdepartementet.

Støtte etter tredje del i forskriften om utdanningsstøtte

Rapporter til Lånekassen

Klargjør søknader på arbeidsflaten

Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere gi eller bekrefte opplysninger i disse søknadene. Dette kaller vi å klargjøre en søknad.

Ved noen læresteder sendes alle søknadene til arbeidsflaten for klargjøring, mens ved andre læresteder sendes bare enkelte søknader til arbeidsflaten.

Frammøte

Ved semesterstart høst og vår må dere rapportere at eleven/studenten har møtt fram på lærestedet og begynt å følge undervisningen. Les mer om hvordan dere rapporterer frammøte her.

Fravær, avbrudd og endring

Dere må melde fra fortløpende til Lånekassen om endringer som kan påvirke støtten til eleven/studenten.

Rapporter fullført utdanning

Dere må rapportere fullført utdanning (eksamensdata) til Lånekassen. På arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer dette.

Gjelder bibelskoler

Fristen for å rapportere eksamensdata er 1. juli.

Gjelder studieforbund og nettskoler

Fylkeskommunene rapporterer eksamensdata for elever som tar fag som følger offentlig godkjente læreplaner etter Kunnskapsløftet.

Utdanninger som dere tilbyr i samarbeid med høgskoler/universitet, skal rapporteres av den høgskolen / det universitetet som har ansvaret for eksamen.

Dere skal altså bare rapportere eksamensdata for de utdanningene som dere selv har eksamensrett for.

Eksisterende utdanninger

  • Én gang i året må dere sende oss melding om hvilke utdanninger dere har fått godkjenning for i Lånekassen tidligere, og som dere skal fortsette å tilby det kommende undervisningsåret. Vi sender dere melding om dette på arbeidsflaten for læresteder i januar.
  • På arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer inn utdanninger.

Opprett ny utdanning

Dersom dere skal opprette en ny utdanning, må dere søke om støtterett. Les mer om hvordan dere søker om støtterett her.