Rapportere fravær

Sist oppdatert: 20.03.2019
Du skal ikke lenger melde fravær for elever/studenter ved læresteder i Norge.

På grunn av utbruddet av koronavirus skal lærestedene ikke melde fravær. Læresteder som har meldt fravær for sine elever/studenter tidligere dette semesteret trenger ikke korrigere dette i arbeidsflaten for lærestedene.

Lærestedene skal ikke melde fravær for sine elever/studenter for vårsemesteret 2020.