Administratorrollen

Sist oppdatert: 29.03.2017
Lærestedet skal selv administrere tilgangen til sitt område i arbeidsflaten. Alle læresteder og fylker utpeker en person som skal være administrator av tilgangen til arbeidsflaten.

Administratoren har disse oppgavene

  • å være kontaktperson mellom lærestedet og Lånekassen når det gjelder arbeidsflaten
  • administrere lærestedets tilgang til arbeidsflaten. Dette innebærer å opprette nye brukere, endre brukerinformasjon, slette brukere, låse opp brukere som har skrevet feil passord for mange ganger, og å gi opplæring. Med bruker mener vi en person ved lærestedet som skal utføre oppgaver på arbeidsflaten
  • å sørge for at det bare er de som behøver tilgang til arbeidsflaten, som har dette. Hvis en bruker slutter på lærestedet, er det administratorens ansvar å fjerne brukertilgangen til arbeidsflaten.
  • å sørge for at brukerne bare har tilgang til de områdene på arbeidsflaten som de har behov for.
  • å melde fra til Lånekassen dersom lærestedet bytter administrator

Administratoren kan selv bruke arbeidsflaten og ferdigstille søknader.

Dere finner mer informasjon om administratorens oppgaver på arbeidsflaten, under menyen "Om arbeidsflaten" og "For administratoren".