Tredje delen Sletting av gjeld

Sist endret ved lov 1. January 1970