Første delen Renter og tilbakebetaling

Sist endret ved lov 1. January 1970