Femte delen Sluttføresegner

Sist endret ved lov 1. January 1970