Andre delen Betalingsutsetjing og sletting av renter

Sist endret ved lov 1. January 1970