Nå kan du søke om stipend og lån for 2019–2020

Sist oppdatert: 04.06.2019
Nå kan studenter i høyere utdanning i Norge og utlandet søke om stipend og lån. Elever i videregående opplæring må vente til de har fått skoleplass og takket ja til den.

Høyere og annen utdanning

Studenter som skal ta høyere og annen utdanning i Norge og utlandet kan nå søke om stipend og lån. Du må ha fått studieplass før du kan søke.

Gå til søknaden

Videregående opplæring

Du må vente med å søke om stipend til du har fått skoleplass og takket ja til den.

Datoen for inntaket til videregående skole varierer fra fylke til fylke. Følg med på vilbli.no for å være sikker på når du får skoleplass i ditt fylke.

Gå til søknaden

Er du lærling?

Da må du vente med å søke om stipend fra Lånekassen til lærekontrakten er godkjent av arbeidsgiveren din, og av fagopplæringskontoret. Les mer om hva du kan få fra Lånekassen som lærling.