Når kommer pengene for vårsemesteret 2020?

Sist oppdatert: 20.12.2019
For de fleste starter utbetalingen av lån og stipend for vårsemesteret i begynnelsen av januar. Før du får pengene, må noen vilkår være oppfylt.

Du kan se om du har oppfylt vilkårene på utbetalingssiden på Dine sider. Det er ikke garantert at du får pengene utbetalt på datoen som er oppgitt på Dine sider. Denne datoen viser når du tidligst kan få pengene utbetalt dersom alle vilkårene er oppfylt.

Når du får e-post fra oss om at pengene er overført, tar det 2-3 virkedager til du har pengene på kontoen din.

Logg inn på Dine sider

For deg som går på videregående skole

For å få utbetalt bostipend, grunnstipend eller lån, må

  • du ha signert avtalen om støtte. Er du under 18 år er det en av foreldrene dine som skal signere avtalen om støtte. Har du fått støtte for hele undervisningsåret 2019–2020, trenger du ikke å signere på nytt nå.
  • du ha registrert et gyldig kontonummer på Dine sider.
  • skolen din ha meldt fra til oss om at du har møtt til undervisning. Det tar cirka en uke fra skolen din har sagt at du har møtt til vi har registrert det, og kan overføre pengene.
Husk at utstyrstipend blir utbetalt én gang for hvert undervisningsår. Det betyr at hvis du søkte om støtte for hele året, fikk du hele utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart i høst.

For deg som tar høyere eller annen utdanning

For å få pengene utbetalt må du

  • signere avtalen om støtte. Har du fått støtte for hele undervisningsåret 2019-2020 og har allerede signert avtalen, trenger du ikke å signere på nytt.
  • ha registrert et gyldig kontonummer på Din sider.
  • være registrert som aktiv student. Du må for eksempel ha betalt semesteravgift og ha meldt deg opp til eksamen. Når du har gjort det, får vi beskjed direkte fra lærestedet ditt.

For deg som studerer i utlandet

Utbetalingen av lån og stipend til studier i utlandet skjer to ganger per undervisningsår, én gang i starten av hvert semester. Støtten for vårsemesteret (Semester 1, 2020) blir tidligst utbetalt i starten av desember 2019.