Tilbakebetaling 2007

Sist oppdatert: 28.02.2007

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 20.12.06 med hjemmel i lov 03.06.2005 nr 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.

 1. Første del
  Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter
 2. Annen del
  Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse
 3. Tredje del
  Ettergivelse av utdanningslån i 2007 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark og utvalgte kommuner i andre fylker (regionen)
 4. Fjerde del
  Ettergivelse av utdanningslån i 2007 for kandidater som har fullført langvarig universitets- og høyskoleutdanning i høstsemesteret 2006 eller i vårsemesteret 2007
 5. Femte del
  Misligholdt utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral