Raskere nedbetaling og innfrielse

Sist oppdatert: 29.12.2017
Du kan betale raskere ned på studielånet ditt hvis du ønsker det. Ekstra innbetalinger forkorter ikke nedbetalingstiden din, men reduserer terminbeløpet.

Hvis du ønsker å betale raskere ned på lånet ditt, kan du selv endre nedbetalingsplanen din på Dine sider. Der kan du velge å betale et høyere terminbeløp i måneden, mot at nedbetalingstiden blir kortere.

Du kan ikke justere nedbetalingstiden på Dine sider hvis:

  • du har fast rente
  • du har fått slettet gjeld
  • du har gjeldsordning
  • lånet ditt er overført til Statens innkrevingssentral

Du kan justere opp igjen nedbetalingstiden på Dine sider når du selv vil, dersom du ønsker å betale lånet i normalt tempo igjen. Da blir terminbeløpene dine lavere.

Ekstraordinær innbetaling

Hvis du betaler mer enn beløpet som står på regningen, blir det betraktet som en ekstraordinær innbetaling. Det overskytende beløpet går til å betale ned på det totale lånet ditt hvis alle renter og gebyrer er dekket.

Ekstra innbetalinger er ikke forskudd på fremtidige regninger. Når du betaler inn ekstra vil du i fremtiden få et lavere terminbeløp, men nedbetalingstiden vil være den samme. Ønsker du å beholde det opprinnelige terminbeløpet, kan du endre nedbetalingsplanen på Dine sider når den ekstra innbetalingen er registrert hos oss.

Det er egne regler for uføre som har fått slettet deler av gjelden sin.

For deg som har fast rente

Har du fast rente, må du være oppmerksom på at raskere nedbetaling og ekstra innbetalinger fører til at gjelden din øker hvis Lånekassen taper renteinntekter fordi du betaler inn ekstra (rentetap).

Les mer om rentegevinst og rentetap ved ekstra innbetalinger.

Innfrielse

Du kan innfri lånet ditt med å betale ekstra sammen med regningen du har fått. På regningen er det et anslag på hva restgjelden vil være etter innbetalingen, og du kan plusse på dette beløpet sammen med den ordinære betalingen.

Du kan også ta kontakt med oss for å få opplyst det korrekte beløpet som skal innfris.

Innfri lånet rett etter endt utdanning

Har du lån som skal omgjøres til stipend etter bestått eksamen, bør du ikke betale inn hele lånet, men la det stå igjen et beløp som er like stort som det som skal omgjøres. Innfrir du hele lånet før omgjøringen, får du stipend du har rett til refundert etter omgjøringen. Hvor mye som kan bli omgjort ser du på Dine sider.

Har du lån som kan bli gjort om til stipend fra undervisningsåret 2012, eller tidligere, vil du ikke få refundert det du har betalt for mye.

For deg med fast rente

Har du fast rente, bør du lese mer om ekstra innbetalinger og innfrielse.

Før du innfrir lånet ditt

Hvis du vil innfri eller refinansiere lånet ditt, vær klar over at lån i Lånekassen har noen fordeler:

  • Sosiale ordninger som vanlige banker ikke har
  • Det er en personlig gjeld uten sikkerhet
  • Det har en gratis gjeldsforsikring ved uførhet og død