Ufør

Sist oppdatert: 13.02.2020
Blir du varig ufør, kan Lånekassen slette hele eller deler av gjelden din.

Du kan få slettet gjeld dersom du blir minst 50 prosent varig ufør, og får varig uføretrygd fra folketrygden.

Du kan også ha rett til å få slettet gjeld hvis du får varig uføretrygd fra folketrygden og er minst 40 prosent varig ufør. For å ha rett til å få slettet gjeld på dette grunnlaget må du ha satt fram krav om uføretrygd på et tidspunkt hvor du fikk arbeidsavklaringspenger.

For å ha rett til å få slettet hele eller deler av gjelden, må du ha en brutto årsinntekt i 2020 (person- og kapitalinntekt) på 476 518 kroner eller mindre. Grensen blir hevet med 15 561 kroner per år for hvert barn du forsørger.

Har du brutto årsinntekt på 330 520 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.

Har du en brutto årsinntekt på 330 521–476 580 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)
Ny gjeld Nytt terminbeløp
330 521 - 366 926 kroner
 66 798 kroner
713 kroner
366 927 - 402 194 kroner
77 900 kroner
856 kroner
402 195 - 439 412 kroner
89 163 kroner
1 009 kroner
439 413 - 476 580 kroner
100 265 kroner
1 150 kroner

Alle inntektsgrensene i tabellen over gjelder 2020. Her finner du inntektsgrenser for tidligere år.

Når vi behandler søknader om sletting av gjeld, behandler vi den etter reglene som gjaldt det året vi mottok søknaden. Dette betyr at en søknad som er mottatt i 2020, blir vurdert ut i fra inntektsgrensen som gjelder for 2020, selv om du fikk vedtaket om at du var varig ufør et tidligere år. 

Har du barn?

Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn til og med året de fyller 16 år (også særkullsbarn) som du forsørger, tatt med, også barn som du betaler bidrag for. Vi ser bort fra barnetillegg og barnepensjon som du får for barn over 16 år. Inntekt som er registrert på barnet ditt blir ikke tatt med i behovsprøvingen.

Uføretrygd må være innvilget

Varig uføretrygd fra folketrygden eller tilsvarende pensjonsordning i utlandet må være innvilget før gjelden kan bli slettet.

Slik søker du

Bruk søknadsskjema for sletting av gjeld ved varig uførhet (skjema U). Legg ved kopi av pensjons- eller vedtaksbrevet fra Nav.

Vær oppmerksom på at verken søknaden din eller vedtak om sletting av gjeld for ufør låntaker vises på Dine sider. Dette er fordi dokumentene kan inneholde sensitive opplysninger.

Ny støtte - oppheving av vedtak

Hvis du får ny utdanningsstøtte før det har gått ti år etter at du fikk slettet gjeld, blir vedtaket om sletting av gjeld opphevet.

Les mer