Utdanning på deltid

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du får lån og stipend ut fra hvor mye du skal studere eller gå på skole. Husk å melde fra hvis du endrer antall fag eller studiepoeng.

Fra og med studieåret 2020–2021 er det viktige endringer i Lånekassens regler for utdanning på deltid.

Nå kan du få lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta. Det vil si at om du for eksempel skal ta 50 studiepoeng i løpet av et helt studieår får du 83,33 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får. Fram til nå har det vært sånn at du bare ville fått 75 prosent av det en fulltidsstudent får.

I tillegg har vi fjernet kravet om at du må ta fag/studiepoeng som utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning for å få lån og stipend. Det betyr at du kan få lån og stipend uansett hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta.

Dette må du være klar over hvis du tar deltidsutdanning

Dersom du får fritak fra fag, eller bestemmer deg for å ikke ta alle fagene dine, betyr det vanligvis at du tar utdanning på deltid. Du har plikt til å melde fra om slike endringer til Lånekassen.

Hva betyr det å ta utdanning på deltid?

Hvor mange fag eller studiepoeng du planlegger å ta avgjør hvor mye lån og stipend du kan få. Lånekassen måler studiebelastning i studiepoeng (høyere utdanning) eller årstimer (videregående fag). I noen tilfeller måler vi det i antall fag.

Du tar deltidsutdanning hvis du planlegger å ta færre enn 60 studiepoeng i løpet av et studieår.

Hvis du tar videregående opplæring uten ungdomsrett, tar du deltidsutdanning hvis du tar fag som til sammen har færre enn 980 årstimer på yrkesfag og fag som til sammen har færre enn 840 årstimer på studiespesialisering.

Hvor mye kan jeg få?

Når du tar utdanning på deltid, reduserer vi alle beløp du kan få,  både stipend og lån, i forhold til deltidsprosenten din. Dette gjelder også  for ordninger som for eksempel forsørgerstipend og lån til skolepenger.

Studiepoeng per semester Basislån per semester (5 måneder)
7,5 studiepoeng 12 633 kroner
15 studiepoeng 28 073 kroner
22,5 studiepoeng 42 109 kroner
30 studiepoeng eller mer 56 145 kroner

Endringer som skjer i løpet av undervisningsåret

Dersom du skal ta flere eller færre fag enn du opplyste i søknaden din, må du melde fra til Lånekassen. Du kan lese mer om hvordan du melder fra her