Utdanning på deltid

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Du får støtte ut fra hvor mye du skal studere eller gå på skole. Til deltidsutdanning får du 50, 67 eller 75 prosent av det vanlige støttebeløpet. Husk å melde fra hvis du endrer studiebelastning.

Dette må du være klar over hvis du tar deltidsutdanning:

Dersom du får fritak fra fag, eller bestemmer deg for å ikke ta alle fagene dine, betyr det vanligvis at du tar utdanning på deltid. Du har plikt til å melde fra om slike endringer til Lånekassen.

Hva betyr det å ta utdanning på deltid?

Studiebelastningen din avgjør hvor mye støtte du kan få. Studiebelastning sier noe om hvor mye du studerer. Lånekassen måler studiebelastning i studiepoeng (høyere utdanning) eller årstimer (videregående fag). I noen tilfeller måler vi det i antall fag.

Studiepoeng per semester Fast prosentsats for støtte*
0–14,5 studiepoeng Ikke stipend, ikke lån
15–19,5 studiepoeng 50 prosent støtte
20–22 studiepoeng 67 prosent støtte
22,5–29,5 studiepoeng 75 prosent støtte
30 studiepoeng eller mer 100 prosent støtte

* Støtte betyr både stipend og lån.

Hvor mye kan jeg få?

Når du tar utdanning på deltid, reduserer vi alle beløp du kan få,  både stipend og lån, i forhold til deltidsprosenten din. Dette gjelder også  for ordninger som for eksempel forsørgerstipend og lån til skolepenger.

Studiebelastning        
Basisstøtte per semester (5 måneder)
50 prosent støtte 27 550 kroner
67 prosent støtte 36 917 kroner
75 prosent støtte 41 325 kroner
100 prosent støtte 55 100 kroner

Endringer som skjer i løpet av undervisningsåret

Dersom du skal ta flere eller færre fag enn du opplyste i søknaden din, må du melde fra til Lånekassen. Du kan lese mer om hvordan du melder fra her