Sletting av gjeld for grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms

Sist oppdatert: 23.05.2019
Fra høsten 2018 kan grunnskolelærere i Finnmark og utvalgte kommuner i Nord-Troms få slettet inntil 20 000 kroner i året av studielånet sitt.

Ordningen omfatter deg som

  • er lærer i Finnmark eller Nord-Troms (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy).
  • oppfyller kompetansekravene etter opplæringsloven § 10-1.
  • har vært yrkesaktiv i minst 50 prosent undervisningsstilling i grunnskolen i tolv sammenhengende måneder.

Hensikten med ordningen er å styrke rekrutteringen av kvalifiserte grunnskolelærere lengst nord i landet. Ordningen fungerer slik at du først må jobbe som grunnskolelærer i Finnmark eller Nord-Troms i ett år. Deretter kan du få slettet studielån dersom du søker om det.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema L, og send det til Lånekassen, Postboks 4551, 8608 Mo i Rana.

Søknadsfrist

Du må søke innen tre måneder etter at du har jobbet som lærer i ett år (opptjeningsperiode). Det tidligste tidspunktet vi regner opptjening fra er 1. august 2017.

Du kan ha rett til å få slettet mer gjeld

Denne ordningen kommer i tillegg til den eksisterende ordningen for sletting av gjeld for yrkesaktive i Finnmark og Nord-Troms. Du vil dermed ha mulighet til å få slettet inntil 45 000 kroner i året av studielånet.

Midlertidig ordning

Ordningen er midlertidig og skal etter planen avvikles i 2022. Bakgrunnen for dette er at den skal avløses av en annen ordning for sletting av gjeld for lærere.