Videregående opplæring i utlandet

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 15.05.2018
Søknadsfristen for inneværende undervisningsår gikk ut 15. mars.

Søknaden om støtte for kommende undervisningsår, 2018-2019, åpner i månedsskiftet mai/juni.

Unntak

Du kan fremdeles søke om støtte for 2017-2018 dersom du begynte på et undervisningopplegg som startet 1. mars eller senere. Bruk denne søknaden.

Lærlinger kan søke om støtte fram til 30. juni.

Informasjon om søknaden om støtte til videregående i utlandet

Skal du gå på videregående i utlandet, må du legge ved dokumentasjon som viser

  • hva du har tatt av videregående opplæring fra før
  • hvilken opplæring du planlegger å ta i utlandet
  • at utdanningen er på fulltid

Skal du gå på en skole utenfor Norden, må du også dokumentere hvorfor du må ta videregående opplæring i utlandet.

Hvis du skal betale skolepenger, må du legge ved et P-skjema.

Du kan følge søknaden din på Dine sider.