Generelt om sletting av renter (rentefritak)

Sist oppdatert: 17.11.2017
Lånekassen kan gi rentefritak (slette renter) på lånet ditt for en periode dersom du har hatt lav inntekt og vært i en situasjon som gir rett til rentefritak.

Rentefritak innebærer at Lånekassen sletter renter som har løpt på lånet ditt i en periode. Vi sletter bare renter som allerede har blitt lagt til gjelden din. Det betyr at du ikke kan få rentefritak framover i tid, bare bakover.

Hva skal til for å få rentefritak?

  • Du må sende inn en søknad om rentefritak.
  • Du, og i noen tilfeller din eventuelle ektefelle/samboer med felles barn, må ha hatt inntekt under grensene for rentefritak. Unntaket er hvis du søker om rentefritak på grunn av heltidsutdanning. Da er det ikke noen inntektsgrense.
  • Du må ha vært i en situasjon som gir rett til rentefritak.

Situasjoner som gir rett til rentefritak

For å få slettet renter på lånet, må du ha vært i en av situasjonene du finner her. Les mer om hva som skal til og gå til søknaden ved å klikke deg inn på den aktuelle situasjonen.

Når skal jeg søke?

Lånekassen gir bare rentefritak på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få rentefritak tilbake til 1. januar 2014 hvis du søker i løpet av 2017. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Hvis du søker om mange perioder med rentefritak i løpet av ett år, eller søker på grunnlag av en situasjon som har vart i lang tid, er det enkleste er å søke om rentefritak én gang i året, helst straks året er slutt. Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og sende inn all dokumentasjonen på én gang.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du har fått rentefritak før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten. Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter du søker rentefritak for. Det vil si at hvis du søker om rentefritak for en periode i 2016, vil du ikke få endelig svar før sent på høsten i 2017. Mens du venter på dette vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar, om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Dette skjer automatisk.

Slik henter vi informasjon

Lånekassen henter inn mye informasjon selv, men i noen tilfeller må du dokumentere årsaken til at du søker om rentefritak og inntekten din.

I utgangspunktet må du dokumentere både årsak og inntekt for den perioden du søker rentefritak for, men Lånekassen innhenter mye av denne informasjonen selv. Klikk deg inn på de ulike rentefritaksårsakene og les deg opp på de forskjellige dokumentasjonskravene.

Når du søker om rentefritak får du utfyllende informasjon om dokumentasjonskrav. Via nettsøknaden eller Dine sider vil du også kunne laste opp all dokumentasjon elektronisk, med mindre dokumentasjonen inneholder sensitiv informasjon, for eksempel om sykdom. Da må du sende den i posten.

Vi bruker samlet person- og kapitalinntekt

Lånekassen henter dokumentasjon om inntekt direkte fra skatteetaten. Det er den samlede person- og kapitalinntekten vi legger til grunn når vi vurderer om du har rett til rentefritak. Person- og kapitalinntekt er summen av inntektene dine før fradrag, slik den er oppført i skattefastsettingen (likningen). Ved behov henter vi også inntektsinformasjon for deg og en eventuell ektefelle/samboer fra A-ordningen. Bor du i utlandet, må du sende inn skattefastsettingen (likningen, tax return) fra skatteetaten i det landet du skatter til. Les mer om inntektsgrensene for rentefritak.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende og søker om rentefritak på grunn av «fulltidsarbeid og lav bruttoinntekt» må du sende inn dokumentasjon på månedlig bruttoinntekt selv.