Støtte til forsinkelse

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 05.11.2019
Elever og studenter i høyere og annen utdanning med funksjonshemming som blir forsinket utover ett undervisningsår, kan få støtte.

Dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke er tilpasset funksjonshemmingen din, kan du ha rett til støtte til forsinkelse ut over 60 studiepoeng / ett undervisningsår. Da blir hele basisstøtten, 11 020 kroner per måned, gitt som stipend.

Kan ikke samtidig motta trygd

Dette stipendet er ikke behovsprøvd, men det er en forutsetning at du ikke samtidig får trygd som er ment å dekke livsoppholdet ditt.

Krav til dokumentasjon

Hvis du søker om stipend til forsinkelse utover 60 studiepoeng / ett undervisningsår, må du skrive et brev til oss der du forklarer hvorfor du søker om stipend til forsinkelse. Merk brevet med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt. Legg ved

  • dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser at læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke var tilpasset funksjonsevnen eller funksjonshemmingen din
  • dokumentasjon fra Nav som viser at du ikke får stønad til livsopphold
  • dokumentasjon fra lege eller annen fagperson som bekrefter at du har en funksjonshemming

Send inn brevet og dokumentasjonen til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du må først ha sendt inn en vanlig søknad om støtte for undervisningsåret, før du kan søke om stipend til forsinkelse.

Du får svar på søknaden tilsendt i posten
Når du søker om ekstra stipend, blir svaret sendt i posten. Hvis du får ekstra stipend, må du signere og sende inn den signerte avtalen i posten. Du kan altså ikke signere elektronisk.

Du får svar på søknaden tilsendt i posten

Når du søker om støtte til forsinkelse utover ett undervisningsår, blir svaret sendt i posten. Hvis du får denne støtten, må du signere og sende inn den signerte avtalen i posten. Du kan altså ikke signere elektronisk.