Ekstrastipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 29.08.2019
Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få et ekstrastipend.

Ekstrastipendet på 3 763 kroner per måned kommer i tillegg til vanlig studiestøtte fra Lånekassen. Dersom du er deltidsstudent, blir ekstrastipendet redusert tilsvarende deltidsprosenten din.

Stipendet blir behovsprøvd

Ekstrastipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når likningen for det året du har fått støtte, er klar.  

Krav til dokumentasjon

Fyll ut skjemaet "Ekstra stipend for søkere med nedsatt funksjonsevne" (X-skjema). 

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne til å bekrefte på skjemaet at du

  • har nedsatt funksjonsevne
  • ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne

Søker du om ekstrastipend på grunn av dysleksi, kan også logoped skrive under på skjemaet.

Har du allerede søkt om ordinær støtte, kan du ettersende X-skjemaet.

Send inn X-skjemaet til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du må først sende inn en vanlig søknad om støtte, før du kan søke om ekstrastipend. Søknad om ekstrastipend må ha kommet inn til Lånekassen innen 15. november for høsten, og innen 15. mars for våren.