Inntektsgrenser for sletting av renter - Tidligere år

Sist oppdatert: 29.12.2017
Legg merke til at det i noen situasjoner er nok at søkerens egen inntekt er under en viss grense, mens det i andre situasjoner i tillegg kreves at familiens samlede inntekt er under en viss grense.

Inntektsgrenser for sletting av renter for:

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2017

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor Kr 521 396 + kr 28 269 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over kr 15 465.
Kr 521 396 + kr 28 269 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2017
(+ kr 14 123 per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Antall måneder med rett til sletting av renter

318 516
1
313 255
2
307 995
3
302 734
4
297 474
5
292 212
286 953
7
281 692

276 431
9
271 171
10
265 910
11 
260 650
12

 

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2016

Årsak
Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor Kr 507 688 + kr 27 526 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over kr 15 058.
Kr 507 688 + kr 27 526 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2016
(+ kr 13 752 per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Antall måneder med rett til sletting av renter

310 142  1
305 019  2
299 898  3
294 775  4
289 653  5
284 530 
279 409  7
274 286 
269 164  9
264 042  10
258 919  11 
253 797  12

 

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2015

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor Kr 494 341 + kr 26 802 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over kr 14 662.
Kr 494 341 + kr 26 802 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2015
(+ kr 13 390 per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Antall måneder med rett til sletting av renter

301 988
1
297 000
2
292 014
3
287 025
4
282 038
5
277 050
272 063
7
267 075

262 088
9
257 100
10
252 112
11 
247 125
12


Inntektsgrenser for sletting av renter for 2014

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor Kr 478 781 + kr 25 958 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over kr 14 200.
Kr 478 781 + kr 25 958 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Brutto inntekt i 2014
(+ kr 12 969 per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Antall måneder med rett til sletting av renter

292 482 1
 287 651 2
282 822 3
 277 990 4
273 160
5
268 329
263 499 7
258 668
253 838
9
249 007 10
244 176 11 
 239 346 12

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2013

  Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Deltakelse i EUs program for livslang læring
Sykdom
Medisinsk rehabilitering
Yrkesrettet attføring
Tidsbegrenset uførstønad
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Verneplikt / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor Kr 462 590 + kr 25 080 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over kr 13 720.
Kr 462 590 + kr 25 080 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Antall måneder med rett til sletting av renter Brutto inntekt i 2013
(+ kr 12 530 per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)
1  282 591
2  277 924
3  273 258
4  268 589
5  263 923
6  259 255
7  254 588
8  249 921
9  245 254
10  240 586
11  235 919
12  231 252

 

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2012

  Årsak til rentefritak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Deltakelse i EUs program for livslang læring
Sykdom
Medisinsk rehabilitering
Yrkesrettet attføring
Tidsbegrenset uførstønad
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Verneplikt / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor Kr 444 800 + kr 24 120 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over kr 13 190
Kr 444 800 + kr 24 120 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Antall måneder med rett til rentefritak Brutto inntekt i 2012
(+ kr 12 050 per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)
1  271 722
2  267 235
3  262 748
4  258 259
5  253 772
6  249 284
7  244 796
8  240 309
9  235 821
10  231 333
11  226 845
12  222 358

 

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2011

  Årsak
Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Deltakelse i EUs program for livslang læring
Sykdom
Medisinsk rehabilitering
Yrkesrettet attføring
Tidsbegrenset uførstønad
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Verneplikt / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor Kr 427 700 + kr 23 190 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over kr 12 680 Kr 427 700 + kr 23 190 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Antall måneder med rett til sletting av renter Brutto inntekt i 2011
(+ kr 11 590 per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)
1  261 271
2  256 957
3  252 642
4  248 326
5  244 012
6  239 696
7  235 381
8  231 066
9  226 751
10  222 436
11  218 120
12  213 806

 

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2010

  Årsak
Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Deltakelse i EUs program for livslang læring
Sykdom
Medisinsk rehabilitering
Yrkesrettet attføring
Tidsbegrenset uførstønad
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Verneplikt / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor Kr 414 200
+ kr 22 460 for hvert barn under 16 år
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over
kr 12 280
Kr 414 200 + kr 22 460 for hvert barn under 16 år
Antall måneder med rett til sletting av renter Brutto inntekt i 2010
(+ kr 11 230 per år for hvert barn under 16 år)
1 253 047
2 248 869
3 244 690
4 240 509
5 236 331
6 232 151
7 227 972
8 223 793
9 219 614
10 215 434
11 211 254
12 207 076