Inntektsgrenser for sletting av renter - Tidligere år

Sist oppdatert: 27.12.2019
Legg merke til at det i noen situasjoner er nok at søkerens egen inntekt er under en viss grense, mens det i andre situasjoner i tillegg kreves at familiens samlede inntekt er under en viss grense.

Inntektsgrenser for sletting av renter for:

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2019

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Se tabell nedenfor
Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel/adopsjon
Se tabell nedenfor 554 492 kr + 30 063 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over 16 447 kr. 554 492 kr + 30 063 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2019
(+ 15 020 kr per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)
Antall måneder med rett til sletting av renter
338 733 1
333 139 2
327 545 3
321 950 4
316 356 5
310 760 6
305 168 7
299 573 8
293 978 9
288 383 10
282 788 11
277 195 12

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2018

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Se tabell nedenfor
Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel/adopsjon
Se tabell nedenfor 537 038 kr + 29 117 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over 15 929 kr. 537 038 kr + 29 117 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Person- og kapitalinntekt i 2018
(+ 14 547 kr per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Antall måneder med rett til sletting av renter

328 071
1
322 653 2
317 235 3
311 816 4
306 398 5
300 978
295 562 7
290 143
284 724 9
279 306 10
273 887 11 
268 470 12

 

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2017

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor 521 396 kr + 28 269 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over 15 465 kr.
521 396 kr + 28 269 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2017
(+ 14 123 kr per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Antall måneder med rett til sletting av renter

318 516
1
313 255
2
307 995
3
302 734
4
297 474
5
292 212
286 953
7
281 692

276 431
9
271 171
10
265 910
11 
260 650
12

 

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2016

Årsak
Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor 507 688 kr + 27 526 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over 15 058 kr.
507 688 kr + 27 526 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2016
(+ 13 752 kr per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Antall måneder med rett til sletting av renter

310 142  1
305 019  2
299 898  3
294 775  4
289 653  5
284 530 
279 409  7
274 286 
269 164  9
264 042  10
258 919  11 
253 797  12