Godkjenning av utdanning i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Her kan du lese om godkjenning av støtte til utdanning i utlandet.

Støtte til utdanning i land utenfor Norden

Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning i land utenfor Norden dersom utdanningen kan danne grunnlag for generell godkjenning av NOKUT, Norsk organ for kvalitet i utdanningen, som likestilt med norsk høyere utdanning. Det er Lånekassen som sjekker med NOKUT om utdanningen du har valgt kan godkjennes. Du trenger derfor ikke å kontakte NOKUT.

Vi gir også unntaksvis støtte til videregående opplæring. Utdanningen må være på fulltid, og du må oppholde deg på lærestedet og følge undervisningen. Vi gir ikke støtte til samlingsbasert utdanning, eller nettstudier utenfor EØS.

Støtte til utdanning i Norden

Lånekassen kan gi støtte til både videregående opplæring og høyere utdanning i Norden. Utdanningen må være på fulltid, være offentlig godkjent i studielandet og gi rett til utdanningsstøtte i landets egen ”lånekasse”. Du må også oppholde deg på lærestedet og følge undervisningen.

Tar du nettstudier i et annet nordisk land, kan du kun få skolepengelån og ikke annen støtte.

Database over utenlandske læresteder og utdanninger

I oversikten over utenlandske læresteder og utdanninger  finner du læresteder Lånekassen har gitt stipend og lån til de siste årene. Vær oppmerksom på at oversikten ikke er fullstendig. Hvis du ikke finner utdanningen din, kan du be oss om en forhåndsvurdering av utdanninger i utlandet.

Helsefaglig utdanning

Du kan få lån og stipend til helsefaglig utdanning i utlandet som er innenfor et fagområde som krever autorisasjon i Norge, jf. lov om helsepersonell mv. § 48. Se her for mer informasjon om helsefag og autorisasjon.