Skolepenger - utenfor Norden

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan få inntil 315 589 kroner i stipend og lån per undervisningsår til å dekke skolepenger. Hvor mye du får i skolepengestøtte, kommer an på hvor mye skolepenger du skal betale til lærestedet ditt.

Slik fordeles lån og stipend til skolepenger:

Støttetype Maksimalt beløp for et helt år
Vanlig skolepengestøtte 136 294 kr Utbetales dels som lån, dels som stipend.
Utvidet stipend til dekning av skolepenger ved utvalgte universiteter 73 694 kr Utbetales som stipend
Utvidet lån til dekning av skolepenger 105 601 kr Utbetales som et rent lån
Sum 315 589 kr

Du får bare støtte til skolepenger du faktisk betaler

Det er beløpet du skal betale til lærestedet ditt i skolepenger som avgjør hvor mye du får i skolepengestøtte fra oss. Støtte til skolepenger skal gå til å dekke skolepenger og/eller andre obligatoriske avgifter som har sammenheng med undervisningen. Andre utgifter, for eksempel til bøker eller opphold, får du ikke skolepengestøtte til, selv om du må betale dette direkte til skolen.

Vi gir stipend og lån til skolepenger i denne rekkefølgen:

1. Vanlig skolepengestøtte
2. Utvidet stipend dersom du har rett til det. Det er kun studenter ved utvalgte læresteder av høy kvalitet og som betaler skolepenger utover den vanlige skolepengestøtten, som kan få utvidet stipend.
3. Utvidet lån dersom du studerer ved et lærested med høye skolepenger. Du kan få utvidet lån selv om du ikke har rett til utvidet stipend.

Eksempel: Skolepenger på 200 000 kroner, uten utvidet stipend

  • Vanlig skolepengestøtte: 136 294 kr
  • Utvidet lån: 63 706 kr

Eksempel: Skolepenger på 250 000 kroner, med utvidet stipend

  • Vanlig skolepengestøtte: 136 294 kr
  • Utvidet stipend: 73 694 kr
  • Utvidet lån: 40 012 kr

Skolepengestøtten blir valutajustert

Når vi utbetaler skolepengestøtte, blir både lån og stipend valutajustert hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn étt prosentpoeng på utbetalingstidspunktet, sammenliknet med valutakursen som Lånekassen har fastsatt for studieåret.

Slik søker du om lån og stipend til skolepenger

Det er ikke en egen søknad om støtte til skolepenger, men første gangen du søker om lån og stipend til utdanningen i utlandet, må du legge ved dokumentasjon som viser hvor mye du skal betale. Les mer om dokumentasjonskravene.

Undervisningsår som er kortere eller lengre enn ti måneder

Du kan ikke få mer lån og stipend til skolepenger hvis studieåret er lengre enn ti måneder, heller ikke ved komprimerte opplegg. Når studieåret er kortere enn seks måneder, får du halv skolepengestøtte.