Basisstøtte

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 22.05.2019
Du kan få inntil 110 200 kroner i basisstøtte for undervisningsåret 2019–2020. Fulltidsstudenter kan i tillegg få utbetalt fire ekstra uker med støtte i juni 2020, noe som tilsvarer 11 020 kroner.

Det du får utbetalt i basisstøtte er det samme per måned uavhengig av hvilken utdanning du får støtte til, så lenge du har søkt om fullt lån og stipend. Denne støtten utbetales som et lån, hvor inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend. Bor du hjemme under studiene, har du ikke rett på å få gjort om lån til stipend. Les mer om hjemme- og borteboere.

Har du fått støtte til høyere utdanning, for eksempel en bachelorgrad, kan du få omgjort 25 prosent (det vi kaller «omgjøringslån») av basisstøtten til stipend etter hvert som du består studiepoeng. Når du har fullført hele graden din, kan du få gjort om ytterligere 15 prosent (det vi kaller «gradsomgjøringslån») av basisstøtten til stipend. Les mer om omgjøring for høyere utdanning her.

Har du fått støtte til annen utdanning, for eksempel folkehøgskole, kan du få omgjort 40 prosent av basisstøtten til stipend når du har fullført hele skoleåret. Les mer om omgjøring for annen utdanning her.

Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skjer over fire år, med en uke ekstra støtte hvert år. Våren 2020 vil fulltidsstudenter kunne få 11 måneder studiestøtte, under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til den fjerde og siste uken av opptrappingen i statsbudsjettet for 2020.

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret. Har du rett til den ekstra utbetalingen, får du den tildelt automatisk.

Gå til søknaden

Utbetalingsplan for høsten 2019

Gjelder for deg som har søkt om fullt lån og stipend, eller kun stipend. Inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til stipend dersom du bor borte fra foreldrene dine, består studiepoeng underveis, oppnår en grad og har inntekt og formue under våre grenser.

Utbetalinger høst 2019

Fullt stipend og lån

Fullt stipend

15. August

 kr 22 040

kr 8 816

15. September

 kr 8 265

kr 3 306

15. Oktober

 kr 8 265

kr 3 306

15. November

 kr 8 265

kr 3 306

15. Desember

 kr 8 265

kr 3 306

Sum for hele semesteret

kr 55 100

kr 22 040

Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele høstsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Utbetalingsplan for våren 2020

Utbetalinger vår 2020

Fullt stipend og lån

Fullt stipend

15. Januar

 kr 22 040

kr 8 816

15. Februar

 kr 8 265

kr 3 306

15. Mars

 kr 8 265

kr 3 306

15. April

 kr 8 265

kr 3 306

15. Mai

 kr 8 265

kr 3 306

Sum for hele semesteret

kr 55 100 kr 22 040

Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele vårsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Utbetaling (del av 11 månders studiestøtte) Fullt stipend og lån
Fullt stipend
15. juni kr 11 020
kr 4 408

Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2020 trappes støtten opp med 4 uker. Den ene av de 4 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2020.

Utbetalingen i juni gjelder ikke

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger

Utbetalingsplan for deg som kun har søkt om stipend

Beløpene i denne tabellen gjelder for deg som tar høyere utdanning, og som bare har søkt om stipend og har valgt å ikke søke om gradsomgjøringslån. Du vil dermed få utbetalt 25 prosent av full basisstøtte, som tilsvarer det vanlige omgjøringslånet. Dersom du likevel består en grad senere, vil du ikke kunne få gradsomgjøring, siden du ikke har søkt om gradsomgjøringslånet.

Utbetalinger høst 2019

Beløp

15. August

 kr 5 510

15. September

 kr 2 066

15. Oktober

kr 2 066

15. November

kr 2 066

15. Desember 

kr 2 066

Sum for hele semesteret            

kr 13 774

Utbetalinger vår 2020

Beløp

15. Januar

 kr 5 510

15. Februar

 kr 2 066

15. Mars

kr 2 066

15. April

kr 2 066

15. Mai

kr 2 066

15. Juni*

kr 2 755

Sum for hele semesteret*

kr 16 530

Sum, hele undervisningsåret*
kr 30 305

* Forutsetter at du har rett til studiestøtte i 11 måneder.

Beløpene er rundet av til nærmeste hele krone og forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele semesteret og at du har søkt kun om stipend i form av vanlig omgjøringslån, men ikke gradsomgjøringslån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret.

Lånet er rentefritt når du er i utdanning

Det blir ikke regnet renter av lånet så lenge du er i fulltidsutdanning og får penger fra Lånekassen til utdanningen.

Hvis du er studerer fulltid uten støtte fra oss, må du betale på studielånet ditt. Ønsker du ikke å betale på lånet mens du studerer, må du søke om betalingsutsettelser.

Når du tar utdanning uten støtte fra oss, kan du ha rett til sletting av renter.

Omgjøringslån

Når du søker om stipend, får du støtten utbetalt som et lån i første omgang. Omgjøringslån er et lån som kan bli gjort om til stipend når du har bestått studiepoeng og vi har kontrollert inntekten og formuen din. Du kan ikke få omgjort lån til stipend hvis du bor sammen med foreldrene dine.

Gradsomgjøringslån

Når du søker om stipend, får du støtten utbetalt som lån i første omgang. Du får gradsomgjøringslån dersom du skal ta høyere utdanning ved et universitet eller en høgskole. Dette lånet kan bli gjort om til stipend når du har fullført en hel grad. Du kan ikke få omgjort lån til stipend hvis du bor sammen med foreldrene dine. Les mer om gradsomgjøringslån her.